Privacyverklaring BijZijn app

Versie: Juni 2018

Dit is de Privacyverklaring van de BijZijn app (de "App"). Via de App kunnen makelaars en taxateurs ("Cursisten") zich registreren voor cursussen die zij in het kader van hercertificering/permanente educatie dienen te volgen voor de Stichting VastgoedCert ("VastgoedCert") en de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs ("NRVT"). De App wordt hoofdzakelijk gebruikt door de Cursisten, maar ook door de docenten van de cursussen ("Docenten") voor het beheren van de aanwezigheidsgegevens op de leslocatie.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van Cursisten en Docenten in de App. Deze Privacyverklaring is dan ook aan u gericht als App gebruiker. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn VastgoedCert en NRVT gezamenlijk verantwoordelijk. Zij worden in deze Privacyverklaring gezamenlijk "Verantwoordelijken" genoemd. De contactgegevens van de Verantwoordelijken zijn als volgt:

Stichting VastgoedCert
Adres: Kralingseweg 225, 3062 CE, te Rotterdam
Telefoonnummer: 010 - 212 07 80
E-mailadres: info@vastgoedcert.nl

Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Adres: Kralingseweg 225, 3062 CE, te Rotterdam
Telefoonnummer: 010 - 31 61 200
E-mailadres: info@nrvt.nl

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en voor welke doeleinden?

Cursisten

Door het gebruik van de App verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: 

 • Aanmeldgegevens van uw account (e-mailadres, wachtwoord, V-nummer);
 • Profielfoto van uw account die u zelf heeft geüpload;
 • Aanwezigheidgegevens van gevolgde cursussen (waaronder cursus naam/code, docent, datum, locatie, lesregistratie en punten);
 • Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het controleren, registreren en bijhouden van uw aanwezigheid bij cursussen die u in het kader van hercertificering/permanente educatie dient te volgen voor VastgoedCert of NRVT.

Deze gegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een gebruikersaccount en het verschaffen van toegang tot de App;
 • Het identificeren van Cursisten;
 • Het controleren, bijhouden en registreren van de aanwezigheid van Cursisten bij gevolgde cursussen en het toekennen van opleidingspunten;
 • Het aanbieden van de functionaliteiten van de App;
 • Het verder ontwikkelen, verbeteren en technisch onderhouden van de App;
 • Het verrichten van analyses van de werking van de App voor statistische doeleinden door het gebruik van Google Analytics.

Daarnaast worden uw gegevens uit de App gekoppeld aan een extern websysteem. Dit extern websysteem is toegankelijk voor (i) VastgoedCert en NRVT, (ii) het opleidingsinstituut dat de cursussen verzorgt ("Opleidingsinstituut"), (iii) Docenten, en (iv) de certificerende instelling die controle uitvoert op het certificeringsproces van VastgoedCert ("Certificerende Instelling"). VastgoedCert en NRVT hebben toegang tot uw gegevens voor administratieve doeleinden, waaronder het bijhouden van de door u gevolgde cursussen en de daarvoor behaalde opleidingspunten. Het Opleidingsinstituut heeft toegang tot uw gegevens voor het kunnen aanmaken en beheren van cursussen, het geven van toegang tot de App aan Docenten en het aanmaken van cursusdata en het uploaden van aanwezigen bij de cursus. De Docent heeft toegang tot uw gegevens voor het starten en stoppen van een cursus op locatie, het bijhouden en eventueel wijzigen van de aanwezigen tijdens een cursus. De Certificerende Instelling heeft toegang tot uw gegevens om het certificeringsproces van VastgoedCert te kunnen controleren.

Docenten
Door het gebruik van de App verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: 

 • Aanmeldgegevens van uw account (e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam);
 • Aanwezigheidgegevens bij gevolgde cursussen. 

Deze gegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een gebruikersaccount en het verschaffen van toegang tot de App;
 • Het koppelen van de Docent aan de cursussen die hij heeft gegeven;
 • Het aanbieden van de functionaliteiten van de App;
 • Het verder ontwikkelen, verbeteren en technisch onderhouden van de App;
 • Het verrichten van analyses van de werking van de App voor statistische doeleinden door het gebruik van Google Analytics.

Wij wijzen u erop dat indien u onvolledige of onjuiste persoonsgegevens verstrekt in de App, het mogelijk is dat de App niet naar behoren functioneert en dat uw aanwezigheidsgegevens niet op de juiste wijze worden geregistreerd.

3. Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Cursisten
Wij verwerken uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u voor het gebruik van de App;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het uitvoeren van de certificatie en registratie van makelaars, het bijhouden van gevolgde cursussen door Cursisten en het toekennen van opleidingspunten en het delen van uw persoonsgegevens met de Docent, het Opleidingsinstituut en de Certificerende Instelling om een zorgvuldige administratie van gevolgde cursussen en opleidingspunten te kunnen waarborgen. Daarnaast omvatten onze gerechtvaardigde belangen het verrichten van analyses van de werking van de App voor statistische doeleinden door het gebruik van Google Analytics;

Docenten
Wij verwerken uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u voor het gebruik van de App; en
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen bijhouden van gevolgde cursussen door Cursisten en het verrichten van analyses van de werking van de App voor statistische doeleinden door het gebruik van Google Analytics.

4. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Voor het ontwikkelen en hosten van de App hebben de Verantwoordelijken IT dienstverleners ingeschakeld, die namens de Verantwoordelijken uw persoonsgegevens verwerken voor het ontwikkelen, beheren en verbeteren van de App.

De aanwezigheidsgegevens van Cursisten uit de App worden verder gekoppeld en gedeeld met een websysteem. Dit websysteem is opgezet om de cursussen te kunnen beheren (waaronder het opzetten van cursussen, bijhouden van aanwezigheid en registreren van punten) en is toegankelijk voor VastgoedCert en NRVT, het Opleidingsinstituut, Docenten en de Certificerende Instelling. Deze partijen hebben toegang tot uw gegevens om ervoor te kunnen zorgen dat uw aanwezigheidsgegevens en opleidingspunten zorgvuldig worden bijgehouden en toegekend.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

De ontwikkelaar van de App heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens in de App te kunnen waarborgen. De communicatie met de App wordt onder meer beveiligd middels een SSL certificaat van Comodo, dat ziet op de versleuteling van de data.

6. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Cursisten
Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts voor de periode waarin u staat geregistreerd als gecertificeerd makelaar of taxateur bij VastgoedCert of NRVT. Na deze periode worden uw gegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens voor een langere periode te bewaren.

Docenten
Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts voor een periode van vijf jaar nadat u een cursus heeft gegeven, teneinde onze administratie te kunnen bijhouden van gevolgde cursussen door Cursisten gedurende hun certificatieperiode van vijf jaar. Na deze periode worden uw gegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens voor een langere periode te bewaren.

7. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

U heeft als gebruiker van de App de volgende rechten, voor zover deze rechten op u van toepassing zijn en niet worden beperkt door de toepasselijke wetgeving:

 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens;
 • Het recht op wijziging van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken;
 • Het recht op rectificatie;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht op bezwaar / beperking van de verwerking;
 • Het recht om uw gegevens te laten overdragen (data portabiliteit);
 • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

Een deel van deze rechten kunt u zelfstandig uitoefenen via de functies van de App. Indien dit niet het geval is, of indien u verdere vragen heeft omtrent deze Privacyverklaring, dan kunt u uw verzoek per e-mail sturen naar info@vastgoedcert.nl of info@nrvt.nl.